SAL7348, Act: R°325.2 (561 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°325.2  
Act
Date: 1455-04-30

Transcription

2020-11-21 by Jan Boncquet
It(em) de voirs(creven) jacop heeft de(n) voirs(creven) stasse de(n) voirs(creven) brief bekint te dier/
meyni(n)ge(n) dat de selve stas he(m) dair mede ter stont sal doen leyden/
tot alle(n) de(n) goeden have en(de) erve des selfs jacops en(de) dat gedaen sal/
de selve stas de(n) voirs(creven) jacoppe zijn goede d(air) mede v(er)antwerde(n) ende/
bescudden en(de) voirt gehoude(n) zijn also hij gelooft heeft in allen saken/
ten orber en(de) p(ro)fite des selfs jacops dair mede te wercken sond(er) zijne(n)/
cost het zij jege(n) des voirs(creven) jacops zwag(er)s oft jege(n) ande(re) p(ar)tie(n) dairt/
behoeve(n) mochte En(de) te des(er) meyni(n)ge(n) selen scoutbrief ende dbeleit/
dat hier op gedaen sal werden onder scepen(en) blive(n) en(de) oec te(n) ynde en(de)/
ter meyni(n)ge(n) dat de voirs(creven) stas dair met te(r) stont na des voirs(creven)/
jacops doot en(de) niet eer aenveerde(n) sal als zijn p(ro)per erve en(de) dan voirtane/
voir he(m) en(de) zijne(n) nacomelinge(n) besitte(n) en(de) ewelijc blive(n) houden(de) de twee/
stucken beempts h(ier) na genoempt Te wete(n) i(½) dach(mael) bempts gelege(n) te/
halen inde zelkerbempde neve(n) de(n) goede(n) ons(er) vrouwen van halen/
It(em) een dach(mael) beempts gelege(n) int halensbroeck sond(er) meer goede/
dan die voirs(creven) zijn tot zijne(n) oft zijnre nacomelinge(n) p(ro)fite d(air) mede/
te trecken En(de) oft die twee porceele(n) de(n) voirs(creven) stasse onttogen/
wordden om datse voir wert niet verdeylt en zijn noch de(n) voirs(creven)/
jacoppe te deele gevalle(n) oft om enige ande(re) reden(en) soe wilt de voirs(creven)/
jacop dat de voirs(creven) stas aen e(n)nige va(n) zijne(n) ande(re)n onberuerlike(n) goede(n)/
en(de) vande(n) gereetsten soe vele hebbe als de voirs(creven) ii plecke(n) beempts/
weert zijn sonder argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt