SAL7348, Act: R°362.1 (626 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°362.1  
Act
Date: 1455-05-31

Transcription

2021-04-18 by Jan Boncquet
Also wil(he)lmus va gruenwout gehete(n) va(n) nyemegen die geleit is voir de bewijssenisse/
va(n) ii rijd(er)s en(de) vi r(insch)guld(en) lijftochten tot de(n) goede(n) claes pyeders onlanx heeft doen/
ontbieden voir den rade vand(er) stad de wettige huysvrouwe des voirs(creven) claes ald(air) hij/
opdede dat hij voirmaels in rechte gestaen hadde voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(e)/
jege(n) pete(re)n wilen vande(n) berghe die geleit was met oude(re)n brieven tot de(n) goeden/
des selfs claes va(n) zeke(re)n goede(n) en(de) renten gelege(n) tarscot die elc van hen bij crachte/
va(n) zijne(n) beleyde meynde te behoude(n) en(de) dat de sake hangende ind(er) scepen(en) beraet/
de voirs(creven) pet(er) hem van dien acht(er)vellich gekint hadde voir scepen(en) va(n) loeven(e) ende/
geconsenteert de(n) voirs(creven) willem(me) en(de) zijne(n) beleide de voirs(creven) goede tot de(n) voldoene/
va(n) zijne(n) gebreke te volgen des hij he(m) gedroech tot de(n) registre van scep(enen)/
vand(er) dat(en) augusti xxvii int jaer liii Seggen(de) voirt de voirs(creven) wil(he)lmus dat/
hij d(air) na de voirs(creven) goede en(de) rinte(n) gehave(n) hadde en(de) d(air) af e(n)nige so(m)men tot/
sijnre schout behoef geboert int jaer voirleden En(de) wa(n)t de voirs(creven) jouff(rouwe) nu/
de(n) voirs(creven) wil(he)lmo de voirs(creven) goede onthave(n) hadde soe begh(er)de hij dat zij he(m)/
d(air)af restitucie dade en(de) hem die voirtane liet volgen Dair jege(n) de voirs(creven)/
jouff(rouwe) dede seggen dat de voirs(creven) wil(he)lmus sijn gebrec buerde en(de) na de(n) rechte/
heffen mochte aen de goede jans de roeve(re) die p(ri)ncipael vand(er) sake(n) ware/
ende zij en conste d(air) inne niet voird(er) gespreken Op dwelc de voirs(creven) wil(he)lm(u)s/
repliceerde dat hij wel te vreden ware tsijne aen des voirs(creven) roev(er)s goede/
te heffen(e) op dat hem geboere(n) mochte maer in gebreke va(n) dien hoopte/
hij vande(n) voirs(creven) goeden des voirs(creven) claes in zijne(n) beleyde te bliven Wair op/
de raet vand(er) stad ov(er)drage(n) heeft dat al eist dat de voirs(creven) wil(he)lmus zijn/
rente jaerlijcx heft op de goede des voirs(creven) roevers dat hem dat aen/
zijnen beleide gheen onstade doen en sal mair dat hij va(n) zijne(n) gebreke/
oft hij e(n)nich hadde nu oft namaels sal blive(n) in zijne(n) rechte om dat te volge(n)/
op des voirs(creven) claes goede gelijc dat na d(er) stad rechte behoirt Actu(m) in/
pleno (con)silio maii p(en)ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt