SAL7348, Act: R°362.2 (627 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°362.2  
Act
Date: 1455-06-10

Transcription

2021-04-28 by Jan Boncquet
It(em) [want] jan vand(en) borchove(n) die geleit es totte(n) goeden van quaetbeke met/
sijnd(er) toebehoerten opden dach van heden hadde doen innescriven goffarde/
de prestermont die hem ongebruyc dede aen een stuc lants met/
(½) boend(er) beemps d(air) neve(n) gelegen den vors(creven) goeden van quaetbeke/
oft d(er) capelle(n) inde selve goede van quaetbeke staende toebehoe(re)nde/
Ende de vors(creven) goffart voir oogen niet comen en is/
soe hebben de vo(n)nissen d(er) h(e)ren scepen(en) va(n) loven(e) gewesen/
datmen den vors(creven) janne inde vors(creven) goede houden sal/
inde macht van zijne(n) vors(creven) beleide soe v(er)re dat voir/
hen comen is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto m(er)cels junii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt