SAL7348, Akte: V°110.2-V°111.1 (199 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°110.2-V°111.1  
Act
Datum: 1454-10-13

Transcriptie

2018-12-20 door Jan Boncquet
Cond zij alle(n) lieden dat wa(n)t alsoe is dat onlanx lede(n) voer meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) lov(en) in rechte come(n) zijn h(er) jan godscalc riligieus/
p(ro)fes p(ro)fes des goidshuys va(n) haustiers en(de) h(er) claes va(n) hontoy deken
//
van dynant die tot des goidshuys behoef voirscr(even) come(n) en(de) beleit wae(re)n/
naden rechte d(er) stad va(n) loeven(en) totte(n) goede(n) jans wile(n) va(n) finevail in/
deen zijde en(de) lodewijc va(n) schoe(re) die met gelijken rechte come(n) en(de) beleit/
was totte(n) goeden des selfs wijle(n) jans in dande(re) o(m)me d(er) goede(n) wille des/
voirscr(even) jans en(de) oic den rechte vand(en) pechtinge(n) die de selve wijle(n)/
jan hadde eene(n) t(er)mijn van jae(re)n aende goede des voirscr(even) goidshuys t(er)/
kyese(n) en(de) d(aer) omtrint geleg(en) En(de) ten uut(er)sten aengehoirt aensprake/
v(er)antweerde scepen(en) brieve en(de) alle tgene des elker p(ar)tijen geliefde/
te allige(re)n t(er) bewaernissen va(n) hue(re)n rechte de goede des voirs(creven) wile(n)/
jans en(de) desgelijcx trecht dat de selve jan hadde bij crachte vand(en)/
voirscr(even) pechtinge(n) inde goede des voirs(creven) goidsh(uys) aengewijst zijn te/
volgen den voirscr(even) lodewijke va(n) schoe(re) Bij alsoe dat de voirs(creven)/
lodewijck den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne en(de) claese tot behoef des voirs(creven)/
goidshuys voldoen soude de vorwerde(n) vand(en) voirs(creven) pechtingen/
soe v(er)re tgoidshuys voirs(creven) d(aer)af in gebreke wae(r) Soe eest dat opde(n)/
dach va van heden des voirs(creven) es navolgen(de) voer ons come(n) zijn/
lodewijc va(n) schoe(re) voirs(creven) en(de) heeft geloeft den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne ende/
claese tot behoef des voirs(creven) goidshuys te betalen en(de) te voldoene/
alle en(de) yegewelke geloeften vorweerden en(de) condicien bij janne/
wilen van finevail den vors(creven) godshuyse gedaen also die scepen(en)/
brieve van loven(en) vander dat(en) xiii[c] liii xv dage in octobri/
in des(er) came(re)n d(aer) op gemaect begripen en(de) desgelix de geloeften/
der selver pechtingen aencleven(de) die de selve wilen jan dair/
af oic gedaen heeft voe(r) de wethoude(re)n van hausstieres in/
hue(re)n hoff ter kyesen gelijc dat oic blijct bij brieven vanden/
selven hove die tvors(creven) godshuys dair af heeft tallen tijden/
als die vallen sullen en(de) geboe(re)n en(de) telken termijne als v(er)volghde/
schout Hieraf sijn borghen des vors(creven) lodewijcx van schore als/
principael sculde(re)n ongesundert en(de) o(n)verscheiden en(de) elc voir al/
claus de kersmake(re) lodewijc roelants vranc pynnoc jan de/
pryke(re) peter vand(en) berghe sone wilen peters en(de) wouter/
van vlaende(re)n vettewarir alle woenen(de) te loven(en) welke/
borghen vors(creven) de vors(creven) lodewijc van schore geloeft heeft/
van des vors(creven) es quijt te houden Ende mits desen hebbe(n)/
de vors(creven) her jan en(de) her claus van wegen des vors(creven) godshuys
//
de voirs(creven) borchtocht navolgen(de) den vors(creven) vo(n)nisse aennemen(de) toegeseeght/
en(de) geloeft den vors(creven) lodewijcke van schore te doen hebben/
vanden vors(creven) godshuyse alsulken procuracie als zij den vors(creven)/
wilen janne sculdich wae(re)n te ghe(ve)n hier wae(re)n ov(er) roelofs/
velde oct(obris) xiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt