SAL7348, Akte: V°115.4-R°116.1 (204 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°115.4-R°116.1  
Act
Datum: 1454-10-17

Transcriptie

2018-12-29 door Jan Boncquet
Item alsoe in rechte come(n) zijn voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loven(en) henric de gouwe(re) de jonge als mo(m)boir machtelde(n)/
tielens sijns wijfs docht(er) na(tuer)lec henr(ix) wijle(n) tielens/
aenlegge(r) in deen sijde en(de) wout(er) de hane v(er)weerde(r) in/
dande(re) aldair de voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven) wout(ere)n aensprac/
seggende onder den ande(re)n dat de erfgename(n) des(er)/
voirs(creven) wijle(n) henr(ix) tielens in handen gegeve(n) hadden/
yvete(n) tielens de so(m)me va(n) xxv rijders om die voirt/
te kee(re)n ten p(ro)fijte der voirs(creven) machtelde(n) en(de) welcke/
so(m)me aengeleeght werdt alsoe verre dat die gedroech/
t(er) so(m)men va(n) xli rijders en(de) alse der voirs(creven) yvete(n) man/
aflivich was worden heeft de voirs(creven) wout(er) de hane/
die so(m)me ontfangen Seide voirt de voirs(creven) henric/
dat nae doot gielis tielens de voirs(creven) wout(er) gekint/
hadde dat hij van wegen der voirs(creven) machtelt onder/
hadde lx rijders welcke pointe de voirs(creven) henr(ic) boet/
te thoene(n) hopende want hij der voirs(creven) machtelde(n)/
getrouw hadde des hij hem oic wairheit v(er)mat
//
dat hij hem de lx rijders voirs(creven) oplegge(n) soude en(de) oic/
xii rijders van v(er)lopend(er) rinte(n) der selver Op dwelc/
de voirs(creven) wout(er) in sijne(n) v(er)antw(er)den ontkynen(de) dbijlegge(n)/
des voirs(creven) henr(ix) dede seggen dat hij zeker lijftocht br(ieve)/
onder hadde staende ten live der voirs(creven) machtelde(n) en(de)/
van des voirs(creven) wout(er)s kinde(re) die hij inde(n) rechte dede/
lesen p(rese)nte(re)nde huer de helicht van dien nae sijn doot/
te late(n) volgen hopende met dien te gestaene ende/
de scepen(en) van lov(en) den voirs(creven) henr(icke) gewijst hebben tot/
sijne(n) bethoene aldaer hij bijbrachte dat de voirs(creven) wout(er)/
de voirs(creven) xli rijders hadde gehave(n) en(de) voirt gekent/
voir goede manne(n) dat hij va(n) wegen der selver machtelde(n)/
onderhadde lx rijders Soe es uut(er)lijc gewijst nae/
aensprake v(er)antwerden en(de) thoenisse dat de voirs(creven) wout(er)/
gehoude(n) sijn sal den voirs(creven) henr(icke) op te legge(n) de voirs(creven)/
so(m)me van xli rijders oft hem die bewijsen in lijfrinte(n)/
tot hue(re)n live gecocht voir desen dach en(de) desgelijcx hem/
oic voldoen in geliker manie(re)n alle tghene des vand(en)/
voirs(creven) xli rijders [zijder dier tijt] in bate oft p(ro)fijte gecome(n) es en(de) dat/
t(er) eedt des selfs wout(er)s en(de) daer mede gestaen p(rese)nt(ibus)/
omn(i)bus scab(inis) oct(obris) xvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt