SAL7348, Act: V°124.1 (225 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°124.1  
Act
Date: 1454-10-25

Transcription

2019-02-11 by Jan Boncquet
Item arnt morsels als geleit tot allen den goeden have en(de) erve/
barbelen opstrate die hij tot desen geloeft heeft te vervanghen/
in deen zijde en(de) reyne(r) opstrate neve der vors(creven) barbelen in dande(re)/
sijn met malcande(re)n eensworden en(de) ov(er)comen mynlic van/
alsulken stoote als zij underlingen hadden om vijf chijs gulden(en)/
erfliker renten aen en(de) op zeke(r) goede gelegen te courssele lodewijcx/
becke(re) van courssele en(de) om een boend(er) lants luttel myn oft meer/
gelegen inde vors(creven) prochie op garmans lant inder manie(re)n hier/
na verclaert Yerst heeft de vors(creven) arnt den vors(creven) reyne(re)n ov(er)gegeve(n)/
en(de) gheeft over soe waer de selve reyne(r) sweret wis ten/
heyligen behoerlic voer wet te lu(m)men dat de vors(creven) vijf chijs/
guld(en) hem en(de) marien opstrate sijnd(er) moyen in deylingen gevalle(n)/
sijn en(de) hem en(de) hue(r) prop(er)lic toebehoe(re)n en(de) dat de vors(creven) barbele in/
die stat ande(re) goede toegevoeght wae(re)n de selve arnt sal hem/
de vors(creven) v chijs guld(en) ov(er)ledt laten volgen en(de) sijnen nacomelinge(n)/
en(de) inden gevalle oft de vors(creven) reyne(r) den eedt also niet doen en/
wilt sal der vors(creven) barbelen volgen en(de) hue(r) nacomelingen tderdel/
vanden vors(creven) v chijs guld(en) Vort sijn de vors(creven) p(ar)tien ov(er)come(n) alse/
vand(en) vors(creven) lande waer de vors(creven) barbele behoert ten heyligen/
sweert en(de) voer wet te lu(m)men dat de selve barbele tselve/
lant met hue(re)n prope(re)n pe(n)ningen gecocht en(de) wael betaelt/
heeft dat hue(r) dan o(n)verlet tvors(creven) lant volgen sal tot/
eeuwegen dagen en(de) inden gevalle oft zijs niet en dade/
soe sal tvors(creven) lant den vors(creven) reyne(r) volgen en(de) zijne(n) nacomeli(n)ge(n)/
Et sat(is) pryke(re) m(er)cels oct(obris) xxv[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt