SAL7348, Act: V°127.2 (231 of 663)
Search Act
previous | next
Act V°127.2  
Act
Date: 1454-10-31

Transcription

2019-02-11 by Jan Boncquet
It(em) want jan vande(n) dale die beleit es tot de(n) goede(n) henr(ix) wile(n)/
lodewijcx va(n) westerle opde(n) dach va(n) hede(n) hadde doen inscrive(n)/
beat(ri)ce(n) wed(uwe) des voirs(creven) wile(n) henr(ix) m(er)ten de coste(re) henricke fiermans/
will(em)me claes en(de) marie(n) crauwels bij name(n) genoemt en(de) alle ande(r)/
die he(m) vande(n) selve(n) goede(n) ongebruyc dede(n) der gronde en(de) rinte(n)/
h(ier) na v(er)cleert Te weten de voirs(creven) beatrijs aen vii halst(er) rox op/
zeke(r) pande die m(er)te(n) de coste(re) houden(de) es It(em) aen i m(ud)[de] rox/
op zeke(r) pande die m(er)te(n) de cale houden(de) is It(em) noch aen i m(ud)[de] rox/
op goede die henr(ic) fiermans houdt It(em) aen (½) m(ud)[de] rox op zeke(r)/
pande die ka(tli)[ne] van huys houden(de) es It(em) aen v halste(r) rox op/
zeke(r) pande willems sclerx It(em) aen i m(ud)[de] rox op zeke(r) goede/
mychiels bate(n) It(em) aen iiii holl(ansche) gul(den) op goede toebeh(oirende) willem(me)/
claes It(em) aen iii holl(ansche) gul(den) op pande die marie crauwels/
houden(de) is It(em) aen i guld(en) helling op zeke(r) goede jans/
de cuyp(er)e It(em) aen v oude g(r)[o]te op zeke(r) pande wout(ere)n wijcx/
alle erflijc It(em) aen i bempt gelege(n) int vare(n)broec It(em)/
aen i stuc bempts gelege(n) inde(n) vrancke(n) mortel It(em) aen/
eene(n) bempt gelege(n) op de nete It(em) aen huys en(de) hof met/
zijne(n) toebehoirte(n) also de voirs(creven) wile(n) henric de voirs(creven) goede/
pachte en(de) chise inde p(ro)chie(n) va(n) west(er)le en(de) va(n) herssele/
te besitte(n) plach [It(em) i holl(antsch) guld(en) op de goede wijlen gerts straetmans] Tot welke(n) dage de voirs(creven) beatrijs noch/
ande(r) besitte(r) oft sculde(re)n d(er) voirs(creven) goede(n) niet come(n) en zijn/
So eist dat midts d(er) (con)tu(m)acie(n) d(er) selv(er) p(er)soe(n) de scepen(en) va(n)/
lov(en) gewijst hebbe(n) met vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne vand(en)/
voirs(creven) goede(n) houden(de) sal inde macht va(n) zijne(n) beleyde voirs(creven) soe/
v(er)re dat noch voir hen come(n) es cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] abs(oloens) oct(obris) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt