SAL7348, Act: V°163.2 (294 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°163.2  
Act
Date: 1454-12-02

Transcription

2019-05-10 by Jan Boncquet
Item al eest dat de vors(creven) quitinge steet ten wille des vors(creven) meest(er)/
peters soe es nochtan ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) meester pet(er) dat/
niet quite(n) en sal voir dat beyde de kijnde(re) te huere(n) dage come(n) sele(n)/
zijn en(de) he(n) hier af genoech gedaen Ende waert oec dat beyde/
de kijndre voir hue(r) voirs(creven) moed(er) aflivich worden soe selen de pe(n)ni(n)ge/
comende vander afquitingen oft die gesciede der voirs(creven) moeder/
gegeve(n) en(de) betaelt worden en(de) nyeman(de) anders cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt