SAL7348, Act: V°196.1 (342 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°196.1  
Act
Date: 1455-01-02

Transcription

2019-10-21 by Jan Boncquet
It(em) vande(n) stote die opv(er)staen was tussce(n) henricke vand(er) eycke(n)/
van dor(ma)le in deen zijde en(de) woute(re)n ty(m)m(er)mans va(n) goetsenhove(n)/
in dande(re) alse van seke(re)n goeden die de voirs(creven) henric de(n) voirscr(even)/
woutere(n) eysscende was dair af zekere gedinge(n) tussce(n) hen hebbe(n)/
geweest voir meye(r) ende scepene(n) te gotsenhove(n) en(de) des d(aer)/
aen cleve(n) mach hebbe(n) hen de voirs(creven) p(ar)tien verbonde(n) en(de) gesub/
mitteert in seggere(n) ende vriendelike yffenere(n) Te wete(n) de voirs(creven)/
henric in meester rase vande(n) heede en(de) de voirs(creven) wouter in gerardo/
va(n) baussele sec(re)t(aris) d(er) stad va(n) loeven(e) de welke volcome(n) infor(ma)cie/
opd(er) sake(n) gehadt hue(r) uutsprake d(aer) af doen selen binne(n) i maent/
naestcomende oft dare(n)binnen de sake bringe(n) voir de he(re)n scep(enen)/
van loeven(e) en(de) d(aer) af vo(n)nisse halen oft met rechte bedinct ware/
p(ro)mitt(entes) ratu(m) opp(endorp) m(er)cels ja(nuarii) s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt