SAL7348, Act: V°217.7-R°218.1 (380 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°217.7-R°218.1  
Act
Date: 1455-01-23

Transcription

2020-01-16 by Jan Boncquet
It(em) vand(er) aensprake(n) die pet(er) de decke(re) gedaen heeft tot/
godscalc va(n) seneffe met i scep(enen) br(ief) va(n) loeven(e) spreken(de) va(n) xv/
guld(en) pet(er)s te drie payme(n)te(n) te betalen(e) die voirmaels gelooft/
ware(n) laurette(n) scorten swag(er)inne des voirs(creven) godscalcx en(de) d(aer) i/
t(er)mi(n)acie af uutgesproke(n) es geweest bij de(n) rade vand(er) stad/
/ octobris xxiii a(n)no l alst blijct bijden registe(r) welken scepen(en) brieff de/
vors(creven) peter nu onder hadde van zijnre moed(er) en(de) meynde datmen/
hem dair af betalinge doen soude alse vanden thien peters/
hem noch gebreken(de) oft bewisenisse van betalingen nader stat recht/
Vanden welcken de vors(creven) godscalc meynde de (con)trarie ende/
hoepte inde vors(creven) schout bijder vors(creven) t(er)mijnacien niet gehouden/
te zijne Was gewist na aensp(ra)ke en(de) v(er)antweerden der vors(creven)/
p(ar)tien dat de vors(creven) godscalc ind(er) vors(creven) aensp(ra)ken navolgen(de)/
d(er) vors(creven) t(er)mijnacien ongehouden bliven soude cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) ja(nuarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt