SAL7348, Act: V°271.1 (478 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°271.1  
Act
Date: 1455-03-10

Transcription

2020-06-23 by Jan Boncquet
Item willem del coutaie sone wilen mychiels en(de) jan de seelmake(re) sone/
wilen jans beyde van [te] ha(m)me woenen(de) in p(rese)ncia hebben gehuert/
en(de) bekint dat zij gehuert hebben tegen janne marcielis den jongen [den jongen]/
een stucke eeusels geheten prissoit gelegen inde p(ro)chie va(n) ha(m)me/
tusschen de beke aldair en(de) des edelen he(re)n van croye Item eenen/
beempt houd(ende) omtrent iii(½) dach(mael) gelic hij gelegen is inde selve/
p(ro)chie ter plaetsen geheten brouc [de heddain] tusschen janne hannarde en(de)/
de vrede wye van ha(m)me Te houden en(de) te hebben van inganc/
merte lestleden eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanc deen na dand(er)/
sond(er) myddel vervolgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r)/
sesse blau cronen te xl pl(a)c(ken) tstuc alle jae(re) tsinte m(er)tens messe/
te betalen en(de) te ha(m)me te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde/
dat de vors(creven) ii p(er)sone alle den chijs en(de) co(m)mer uuten vors(creven)/
goeden gaende jaerlix betalen sullen also dat de vors(creven) jan/
m(er)cels d(air) bij niet bescadicht en sal wordden sond(er) afslach der/
vors(creven) so(m)men en(de) insgelix sal sullen de selve ii p(er)sone de beke/
aldair vors(creven) houden en(de) veegen op hue(re)n cost It(em) sullen de selve/
ii p(er)sone opde vors(creven) goede truncken alle de willigen d(air) staende/
om de goede mede te bevreden [en(de) anders met den ov(er)scoet hue(re)n wille doe(n)] en(de) oft d(air) e(n)nige v(er)droeghde/
willigen wae(re)n die zullen zij te henwert trecken by bij alsoe/
dat zij voer elke v(er)droeghde willige setten sullen ii leven(de)/
pooten vanden selven arde It(em) zullen de selve ii p(er)sone/
bynnen den vors(creven) tijde opde vors(creven) goede ten meesten p(ro)ffite/
setten lxx leven(de) pooten It(em) en zullen zij ten eynde [vand(en)] vors(creven)/
t(er)mijne de vors(creven) willigen aldair staende niet moegen truncke(n)/
want sijse vande(n) ongetrunct En(de) alle dese vorweerden [roelofs] opp(endorp) m(ar)cii/
x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt