SAL7348, Act: V°296.3-R°297.1 (514 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°296.3-R°297.1  
Act
Date: 1455-04-02

Transcription

2020-08-20 by Jan Boncquet
Item roelof van erpe cledermake(r) woenen(de) inde dorpstrate in p(rese)ncia/
heeft oppembaerlic gekint en(de) gelijdt dat hij uut sijnen huyse mett(er)/
toebehoerten voe(r) en(de) achter geheten den roelant gelegen inde vors(creven)/
strate tusschen henr(ickx) vand(en) berghe goede en(de) der vruwen sriken dwelc/
toete behoe(re)n plach willem(me) wilen geldens en(de) marie(n) sijne(n) wijve/
en(de) hij gecregen heeft tegen lijsbetten heydemans docht(er) lodewicx/
heydemans dien tselve huys en(de) hof vanden vors(creven) wilen gehuyssche/
in testamente was gelaten jaerlix en(de) erflic sculdich is twee/
guld(en) cronen d(er) mu(n)ten sconi(n)cx van vrancrijke goet en(de) ghinge/
alle jae(re) vallen(de) half te kersmesse en(de) half ts(in)t jansmisse te/
weten(e) die ii cronen die tselve testament v(er)cleert dat de selve/
gehuyssche laeten en(de) besetten op tvors(creven) huys voe(r) eene weekmesse/
diese erflic en(de) e(m)mermeer dair ov(er) en(de) voe(r) wouden hebben/
gedaen Ende vort heeft de selve roelof bij (con)sente d(er) vors(creven) lijs(betten)/
die hem warantscap d(er) vors(creven) goede geloeft heeft gekent/
inder maten als boven dat de [meest(er)s d(er)] brued(er)scap van s(int) joes te/
wittevruwen de selve twee cronen sculdich sall [selen] sij te heffen/
so lange zij doen doen den dienst vand(er) vors(creven) messen en(de) vortane/
altijt dande(re) die bij ordinancie d(er) executue(re)n en(de) testamenteurd(ere)n
//
der vors(creven) wilen gehuyssche de vors(creven) messe doen sullen in nacomen(de) tijden/
en(de) de vors(creven) lijsbeth heeft gekint dat dese kynnesse den vors(creven)/
roelofve aen sijn warantscap bij hue(r) gedaen gheen p(re)judijs doen/
en sal en(de) dat de vors(creven) ii cronen ind(er) so(m)men genoempt inder/
warantscap des selfs roelofs mede getekent wae(re)n roel(ofs)/
abs(oloens) aprilis ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt