SAL7348, Act: V°308.2 (532 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°308.2  
Act
Date: 1455-04-22

Transcription

2020-10-26 by Jan Boncquet
It(em) want jannes kempene(re) als geleit tot alle(n) de(n) goede(n) beyde/
have en(de) erve ka(theri)[ne(n)] kempen(er)s weduwe geerts wilen coppens opde(n)/
dach va(n) hede(n) hadde doen innesc(ri)ve(n) de selve ka(theri)[ne] die hem va(n)/
dien goeden ongebruyckich maecte de goede h(ier) na bescr(even) Inden/
yersten ii coeye iii verckene iii bedden vii oe(re)npotten iii ketelen/
iii pannen ii zijdelen i schermssel i stapprede xiiii halster/
crocken ii scrijne i lavoir ii wijnpotte iiii ty(n)ne(n) platteele(n)/
vi ty(n)ne(n) schotelen i dosijne cussene(n) (½) dosijne stoele ii bancke/
ende noch ald(er)hande andere have Tot welke(n) dage zij noch/
nyema(n)t and(er)s comen en is so hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) t(er)/
manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) ja(n)nese/
va(n) dien goeden houde(n) sal inde macht va(n) zijne(n) beleyde voirs(creven)/
soe v(er)re dat noch voir hen come(n) is cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt