SAL7348, Act: V°308.3 (533 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°308.3  
Act
Date: 1455-04-19

Transcription

2020-10-26 by Jan Boncquet
It(em) ka(theri)[ne] wed(uwe) claes wile(n) vande(n) broecke staende int recht voir/
meye(r) ende scepen(en) va(n) loeven(e) jege(n) ka(theri)[ne(n)] heyemans heeft der/
selv(er) ka(theri)[ne(n)] dach va(n) thoene(n) bekint va(n) hede(n) in viii dage(n)/
cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] m(er)cels ap(ri)lis xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt