SAL7348, Act: V°323.2 (558 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°323.2  
Act
Date: 1455-04-29

Transcription

2020-11-12 by Jan Boncquet
Item want jan maes als gelet totten goeden have en(de) erve aleiten/
vanden borne geheten laermans so v(er)re hue(r) die bleven zijn na/
doot arnts wilen melijs en(de) aleiten vander beke op heden hadde/
doen innescriven janne stouten en(de) andriese sijnen sone die hem/
ongebruyc deden vanden selven goeden aen een half boend(er) beemps/
gelegen te lynte(r) ter plaetsen geheten opdehoestrate tusschen tcloest(er)s/
goede van lynte(r) en(de) gheerde ve(re)nlarien aldair de selve twee/
p(er)sone noch gheen van hen niet comen en zijn Soe hebben/
de vo(n)nissen der scepen(en) va(n) loven(e) ter manissen smeyers gewesen/
datmen den vors(creven) janne mans houden sal inde macht/
van sijnen vors(creven) beleide so v(er)re het noch voe(r) hem comen is/
p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) aprilis xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt