SAL7349, Act: R°155.1-V°155.1 (344 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°155.1-V°155.1  
Act
Date: 1456-01-08

Transcription

2022-11-07 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat jan eggerix wone(nde) te goyke/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van jouffr(ouwen) joha(n)nen van kersbeke weduwe wilen/
jans vand(en) heetvelde thof dest selfs wilen jans/
geheten te malesijn gelegen te vorst met de(n) wy(n)ne(n)den/
landen en(de) xviii(½) dachmael eeusels of beemts/
dwelc d(er) voirs(creven) wed(uwen) voe(r) gebrec hue(re)r duwarien/
gelev(er)t en(de) in handen gesedt is te houden (ende)/
te hebben tot halfmeye va(n) halfmeye lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn va(n) iii ja(r)e lang elx jairs/
dae(re)n bynne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om de/
helcht vande(n) vruchte(n) d(air) op wassende de welk/
de voirs(creven) wynne toeghst afdoen en(de) [en(de)] binden ende invue(re)n sal en(de) d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) hue(re) helcht inne/
vue(re)n op sijne(n) last [d(air) af de jouffr(ouwe) den yersten treck hebbe(n) sal] en(de) alsmen de vruchten/
d(er) jouffr(ouwen) derscht sal de wynne den montcost/
gheve(n) en(de) de jouffr(ouwe) de dachue(re)n bet(alen) It(em) en(de)/
de voirs(creven) eeusele aen xviii(½) pet(er) te xviii st(uvers) stuc/
te halfmeye te bet(alen) [.....?] en(de) inden wissel/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de wynne jairlijx/
leve(re)n iiii[c] gl....? en(de) alsmen die verdect sal de/
wynne den montcost gheve(n) alle stoffe dacroede(n)/
leve(re)n [den decker dienen(de)] en(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) des deckers dach(ueren)/
bet(alen) It(em) sal de voirs(creven) wynne d(er) jouffr(ouwen) doen met/
sijne(n) wag(en) en(de) iiii p(er)den iiii corweyden tot bruess(el)/
en(de) des sal hij hebben v ellen lakens jairlijx/
tot eene(n) tabbarde It(em) sal den voirs(creven) wynne/
ten lesten ja(r)e corten aen de voirs(creven) weijdehue(r) xxx/
st(uvers) eens It(em) de wynne sal jairlijx mog(en)/
sayen i sist(er) lijnsaets opt goet bij also dat hij/
djouffr(ouwe) oic een sist(er) besaeyen sal d(air) toe sij den/
saet sal leve(re)n It(em) sal de wynne tsijnen
//
tsijne(n) afscheiden de goede laten besaeyt en(de) bedreven/
en(de) gebreedt met nuwen en(de) ouden thuyne alse hij/
die vant tsijne(n) aencome(ne) It(em) sal de wynne jairlijx/
mogen besaeyen (½) boend(er) biesen en(de) d(air) jegen sal de/
jouffr(ouwe) hebbe(n) also breet eve(ne)n? vanden wynnen besaeyt/
en(de) desgelijx sal de wynne moge(n) saeyen (½) boend(er)/
rapen bij also dat hij d op dlant d(air) na saeyen/
sal gerst oft erweten half te deelen It(em) soe/
wes de wynne oft zijn beesten aen de huyse/
breken sal hij tsijne(n) last doen maken It(em)/
sal de voirs(creven) wed(uwe) te(n) leste(n) ja(r)e setten den saye(re)/
tot de(n) some(r) arnde Onde(r) alle dese vorw(er)den (et)c(etera)/
roelants lynt(re) ja(nuarii) vii a(nn)[o] lv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-10-14 by Jos Jonckheer