SAL7349, Act: R°307.5 (603 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°307.5  
Act
Date: 1456-05-12

Transcription

2019-12-18 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) ja(n) bla(n)ckart heeft gekint dat he(m) de voirs(creven) gehuyssce genoech/
gedaen hebben en(de) v(er)nuecht va(n) dien iiii m(ud)[de(n)] corens lijfpe(n)sien die zij de(n) voirs(creven)/
ja(n)ne in huwelik(en) vorwerden geloofde(n) Geloven(de) den selve(n) vande(n) voirs(creven) iiii m(ud)[de(n)]/
corens ende allen acht(er)stellige(n) pachte der selv(er) volcomelijc quijtscelden(de) noch/
oec van gheend(er) lijfpensien die he(m) de voirs(creven) wile(n) zijn vad(er) in zijne(n) leven(e)/
mocht hebbe(n) gecocht en(de) bij de(n) voirs(creven) gehuyssce(n) waren v(er)tiert oft afgeleecht/
Heeft voirt gelooft dat hij t(er) manissen des voirs(creven) goerts afgaen sal/
ende quijtscelde(n) allet trecht dat hij hebbe(n) mach in een huys ende hoff/
met zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) op de veem(ar)ct tussce(n) de(n) goede(n) mathijs/
van hoeye en(de) de goede wout(er)s wile(n) calstermans want dat inder/
deylinge(n) va(n) des voirs(creven) gordts wive gesedt is en(de) and(er)s de(n) voirs(creven) ja(n)ne/
als voe(r) zijn gedeelte blive(n) soude moete(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-10-28 by Jos Jonckheer