SAL7349, Act: R°316.2 (619 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°316.2  
Act
Date: 1456-05-22

Transcription

2018-11-20 by Walter De Smet
Item na dien dat op heden te rechte comen zijn voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) her jan van hemtinez priester in deen zijde ende jan van/
duffle als geleit totten goeden jans awelet van ault(re)glize man en(de)/
mombore johannen zijns wijfs weduwe massins wilen de pierlo [bierlo]/
van jangdrain in dande(re) om der goede wille hier na bescreven Te/
weten inden yersten van om een huys en(de) hoff dat toetebehoe(re)n/
plach marioien jans neve(n) den goeden des cloesters van malone/
gelegen Item om een huys en(de) hoff dat toetebehoe(re)n plach eenen/
geheten libar neve(n) den goeden henr(ix) cannis Item om een halff/
dachmale lants comen(de) opde scaveye geheten le val du preelle/
Item om iii roeden lants aen tcruyce neven den wech gaende van/
orp le petit te namen wert Item om iii roeden lants gelegen neve(n)/
den goeden massin de mont Item om vii roeden bosch die wae(re)n/
maroyen dorp gelegen neven de goede die wae(re)n des prochiaens/
van jandrain Item om een huys en(de) hoff neven de goede des erfgename(n)/
wouters van hemtines Item om een half boender hoofs gelegen/
neven de goede jans van jandrain Item om een dachmale lants/
gelegen al vacelle Item om een dachmale lants gelegen neven de/
goede wouters van hemptines Item om eenen hoff gelegen/
a lambert chenee neven de goede des cloest(er)s van heyleshem/
Item om xii roeden lants neve(n) den wech geheten le voie del/
bat It(em) om eene roede lants neve(n) den goede(n) d(er) armer van/
jandrain Item om iii dach(male) bosch neve(n) den wech gaende va(n)/
poul te wasegge In welke goede de voirs(creven) ja(n) va(n) duffle bij/
vo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n) loeven(en) gewijst waert in sulk(er) vuegen alse/
tregister hier voe(r) vand(er) dat(en) xiii maii begrijpt Soe heeft/
de voirs(creven) h(er) jan de voirs(creven) goede wed(er)om aengesproken v(er)sueken(de)/
bij alrehande reden(en) dat hem die aengewijst worde(n) oft dat/
hij mette(n) testa(men)[te] gemaect bij wijlen massijn voirs(creven) dwelc hij/
voir tgerichte geformeert exhibeerde volge(n) soude t(er) plaetsen/
d(air) dat behoirde Dair op de scepen(en) va(n) loeven(en) gemaent/
gewijst hebbe(n) vo(n)nislijc dat me(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne va(n) duffle vand(en)/
voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in zijne(n) beleyde en(de) heeft de voirs(creven) h(er) jan/
d(air) af te volgen mette(n) voirs(creven) testa(men)[te] dat hij doen mach t(er) plaetse(n)/
d(air) dat behoirt cor(am) o(mn)ib(us) de(m)pto roela(n)ts maii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer