SAL7349, Act: R°318.1 (621 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°318.1  
Act
Date: 1456-05-22

Transcription

2018-11-26 by Walter De Smet
It(em) jan colcx van hoxhem in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
dat hij genomen heeft van mach(iel) absoloens sone wijlen mach(iels)/
alle zijne wynnende lande en(de) beemde geleg(en) tot oerbeke/
ende tot [omtrint] hoxhem eene(n) t(er)mijn [gelijc dat heyne de schepe(re) die te houden plach] Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van half merte lestleden eene(n) t(er)mijn van viii jae(re)n/
lanck v(er)volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) de lande en(de) beemde/
om en(de) voe(r) xxv(½) sacke corens der maten van thiene(n) en(de)/
pacht van oerbeke alle jare tsinte andries misse apostels/
te betalen(e) en(de) te loven(en) ten huyse des voirs(creven) machiels te/
leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de) mesten [sal] gelijc reengenoete(n)/
boven ende beneden ende die sal hij ten ynde van zijne(n)/
t(er)mine wael gewonne(n) en(de) gemest laten It(em) voirts es vorworde/
dat de voirs(creven) wyn den k ghene(n) die mach(iel) voirs(creven) tot oerbeke sinde(n)/
sal om zijne(n) chijs te sitten den montcost [sal] gheve(n) met gaders den/
capuyne(n) die ald(air) ontfangen sullen werden en(de) de selve capuyne/
sal de wyn tot loven(en) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn henricken va(n)/
bierbeke opvueden [alle jae(re) den t(er)mijn due(re)nde en(de) alsoe la(n)ge hij mach(iels) rintmeest(er) es] een vercken van halfmerte tot bamisse mair henric/
sal hem tvercken leve(re)n op alsoe lange hij mach(iels) diene(r) rintmeester zijn sal It(em) sal de voirs(creven) wyn moegen afhouwe(n) alle v(er)droeghde/
boeme en(de) voir elcken boem setten ii levende pote(n) vand(en) selve(n)/
aerde It(em) sal de voirs(creven) machiel de(n) voirs(creven) sijne(n) wy(n)ne geve(n) alle jae(re)/
v ellen lakens tot eene(n) tabbaerde alsulke als hij sijne(n) ande(re)n wy(n)nen/
geve(n) sal smacht hortbeke maii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer