SAL7349, Akte: R°339.6 (654 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°339.6  
Act
Datum: 1456-06-08

Transcriptie

2018-12-20 door Walter De Smet
Item tvonnisse tusschen gielise stroeprock in deen zijde en(de) m(ar)griete waerseg(er)s/
in dande(re) alse van hondert en(de) lx stuv(er)s die de vors(creven) gielis hue(r) eysschen(de) was/
van monteringhen Dair af zij zeker ontschout boet [met hue(re)r eedt] die zij meynde dat/
hue(r) in rechte dienen soude om vander aenspraken ongehouden te bliven Es/
ghewijst op dat zij hue(re)n gep(rese)nteerden eedt dade dat zij den aenspraken/
ongehouden zijn zoude des zij alsoe volquam p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis junii/
viii
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer