SAL7349, Akte: R°348.2 (666 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°348.2  
Act
Datum: 1456-06-15

Transcriptie

2019-01-06 door Walter De Smet
It(em) alsoe questie en(de) gedinge gehange(n) heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) tussche(n)/
willem(me) wittema(n) naturlijc in deen zijde en(de) symone blanckart in dande(re)/
om seke(r) lijfpe(n)sien op alrehande borge(n) en(de) p(er)sone voirmaels gecocht/
bij willeme wittema(n) naturlijc sone h(er) jans wile(n) wittema(n) priesters/
en(de) gestelt een deel va(n) die(n) [tot] des voirsc(reven) willems en(de) sijnder kijnder/
live behalve(n) altijt des yerste voirs(creven) willems heffen(de) in al welc heffe(n)/
hij de(n) voirs(creven) symoene voe(r) scepen(en) hadde ov(er)gegeve(n) ende alsoe meynde/
de voirs(creven) willem die hielt dat de voirs(creven) wille(m) sijn neve doet/
was dat de voirs(creven) symoen sculdich was hant te lichte(n) va(n)de(n) voirs(creven)/
lijfpensie(n) alsoe v(er)re e(m)mer die stonden tot sijne(n) oft zijnder kijnder/
live oft te bewisen(e) dat de voirs(creven) willem de heffer aflivich waer/
Daer af de voirs(creven) sym wille(m) hielt de (con)trar(ie) en(de) meynde dat de voirs(creven)/
symoen de bewisenisse va(n) sijne(n) leven(en) sculdich wae(r) te doen soude hij auctor(iteit)/
hebbe(n) va(n) heffen Es gewijst bide(n) he(re)n tscepen(en) va(n) loeve(n) t(er) manisse(n)/
smeyers dat zij beg(er)de(n) dat de voirs(creven) symoen alle de voirs(creven) br(ieven) va(n) lijfpe(n)sie(n)/
int recht voe(r) oege(n) bringe(n) soude en(de) dare(n)tijnde(n) recht p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) demp[t(o)]/
m(er)sb(er)ge junii xv
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer