SAL7349, Act: R°360.2 (684 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°360.2  
Act
Date: 1456-06-10

Transcription

2019-01-16 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) her henric en(de) zijn medeplichte(re)n voirs(creven) in p(rese)ncia/
hebben malcandere(n) gelooft en(de) toegeseecht in erfvorwerde(n)/
voir hen huere(n) erve(n) en(de) nacomelingen oft gebuerde dat zij oft/
e(n)nich van hen namaels vande(n) voirs(creven) h(er) fredericke oft zijne(n)/
nacomelingen uut ocsuyne vande(n) voirs(creven) gelofte(n) gepraemt/
worde(n) oft schade lede(n) in wat maniere(n) dat dat ware/
dat zij dien last tot elx manissen also gepraemt zijnde te/
gelike drage(n) en(de) cuelen selen en(de) malcandere(n) dair af/
bruederlijc t(er) hant staen talle(n) tide(n) alse dat sal moegen/
geboiren behoudelijc dat de voirs(creven) daneel niet voirde(r)/
gepraemt noch gelast en sal zijn dan inde helicht va(n) also/
vele als elx gedeelte vande(n) andere(n) soude moege(n) gebueren/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer