SAL7349, Act: V°231.2-R°232.1 (485 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°231.2-R°232.1  
Act
Date: 1456-03-11

Transcription

2018-07-16 by Walter De Smet
Item gort godevarts en(de) gheert maes als kercmeesters van haken/
devel hebben gep(rese)nteert opden dach van heden metter so(m)men ov(er)tegeven/
de rekeninge in gescrifte vanden cruysbeempden van eleshem die/
hen met meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) gelevert zijn en(de) dat in handen/
henricx vanden vynne jans molempas en(de) pet(er)s zoetmons die die/
aenvert hebben om dair inne vort te procede(re)n mynlic oft metten/
rechte elc van alsoe verre alse den tijt is geweest dat hue(r) scepen(en)/
brieve opde vors(creven) goede gheslagen hebben Geloven(de) alle drie de/
vors(creven) p(er)sone de vors(creven) henr(ic) renu(n)cie(re)nde te desen der p(ri)vileg(ien) vand(er)/
univ(er)siteit en(de) elc van also v(er)re alst hen aengaett opde manie(re)/
vors(creven) was dat de vors(creven) kercmeeste(re)n met eender rekeni(n)gen hen te doene aen/
eene(n) yegeliken gestaen sullen en(de) hebben geloeft de vors(creven) kercmeeste(re)n oft men bed
//
bevonde dat zij meer gehaven hadden dat den vors(creven) iii p(er)sone weder te/
keren en(de) oft men bevonde dat zij myn gehaven hadden dat zij dan dat/
den selven kercmeeste(re)n oprichten zullen p(rese)ntib(us) abs(oloen) m(er)sb(er)ge m(ar)tii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-21 by Jos Jonckheer