SAL7349, Akte: V°353.3 (680 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°353.3  
Act
Datum: 1456-06-22

Transcriptie

2019-01-11 door Walter De Smet
Tvo(n)nisse tusschen adam lobbet als gemechticht vanden gardiaen/
en(de) convente vanden mynderbruede(re)n te nyvele en(de) van/
he(re)n janne de rongnoul profes priest(er) inde(n) selven (con)vente/
alse van zeke(re)n goeden gelege(n) in deen zijde en(de) janne jannart/
alse geleit totten goeden pierarts lannart in dande(re) Alse van/
zeke(re)n goeden gelegen te gseneff datr die de vors(creven) adam meynde/
dat hem sculdich wae(re)n te volgen van wegen des vors(creven) her jans/
om deswille dat die uutgewonnen wae(re)n voir tgebrec van/
drie mudden corens erfpachts die des vors(creven) her jans/
vaders en(de) dair af hij de naeste leven(de) wae(r) dair aen hadden/
Tegendwelc de vors(creven) jan jannar meynde de (con)trarie want/
de vors(creven) pierart inde selve goede gegoedt waer van pierarde/
wilen hewe die de selve goede besadt dat hem dair om/
die volgen soude(n) uut machte vand(en) beleide vors(creven) Es/
gewijst met desen worden na aensp(ra)ke v(er)antw(er)den en(de) thoenisse van/
beyden p(ar)tien dat den vors(creven) janne jannar den gront vanden vors(creven)/
goeden volgen sal behoud(elijc) d(air) aen den vors(creven) h(er)en janne drie mudde/
corens erfpachts [na inhout der chirograffe d(air) af gemaect voir den hof van pieton te seneff] also v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer