SAL7351, Act: R°2.1 (1 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°2.1  
Act

Transcription

2013-05-14 by fernand BERTRAND
It(em) peter scrijve(re) et pauwels roozen beyde va(n) rumsdorp in p(rese)ncia/
hebben genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n) hebbe(n) van h(ere)n janne vand(er)/
meere(n) prieste(r) regeerd(er) vander capelrie(n) van herlair gelege(n) inder/
kerken van s(en)te pet(er)s te he(re)nthout de lande der selver capelrien/
toebehoiren(de) gelege(n) te rumsdorp te landen(en) tattenhove(n) te ghingenem/
en(de) dair omtrint te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van sinte andries/
misse apostels naestcomende eene(n) t(er)mijn va(n) nege(n) jae(re)n lang v(er)volgen(de)/
elx jaers d(aer)enbinne(n) om xx sacke pacht(er)we(n) d(er) mate(n) va(n) thiene(n) goet/
en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vedere(n) wel bereyt alle jae(re) ts(in)te/
andriesmisse apostels te betalen en(de) te thien(en) op e(n)nige(n) solde(r) die zij ald(aer)/
huere(n) selen op te ene(n) male te leve(re)n de(n) voirs(creven) he(re)n janne en(de) he(re)n/
gorde gorde [vand(en) broecke] prieste(r) capellaen int beghijn hoff te loeven(en) aut ad op(us)/
[d(i)c(t)i d(omi)ni joh(annis)] quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) wynne(n) sele(n) de voirs(creven) lande houde(n) wy(n)ne(n)/
w(er)ve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflijc hue(re)n voirs(creven) t(er)mijn duere(n)de gelijc/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n) te hue(re)n afsceyde(n) gelijc/
zijse vynde(n) sele(n) te hue(re)n aencome(n) kers(makere) couckeroul junii xxv
//
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-12 by Greet Stevens