SAL7351, Act: V°143.3-R°144.1 (325 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°143.3-R°144.1  
Act

Transcription

2019-09-25 by fernand BERTRAND
It(em) de voirs(creven) gehuyssche wout(er) eveloge wettich brued(er) d(er) voirs(creven) lijsbette(n)/
ende jan van vly(m)meren man ende wijff katlijne(n) eveloge oec susster/
der voirs(creven) lijsbette(n) en(de) wout(er)s hebbe(n) gelooft geco(n)senteert ende/
met (con)sente marie(n) eveloge [oec] huerre suster ov(er)gegeve(n) oft de rinte(n)/
des voirs(creven) henricx eveloge zijn leefdage lange die dair mede/
ende mette(n) goede(n) voirs(creven) gehoude(n) sal moete(n) werde(n) niet jaerlijcx/
en verstringden xii rijd(er)s dat de selve henr(ic) swaus en(de) zijn wijff/
soe vele erfs vande(n) selve(n) goede(n) selen moege(n) v(er)coepe(n) om jaerlijcx/
xii rijd(er)s d(air) aen te make(n) en(de) die hebbe(n) zij gelooft de(n) voirs(creven) henr(icke) eveloge/
oft d(aer)t hem gelieve(n) sal zijn coste te cope(n) uut te reyken en(de) [om] de wettige/
coste(n) des voirs(creven) henr(icx) te v(er)valle(n) en(de) te betale(n) salme(n) desgelijcx oec/
v(er)coepe(n) It(em) al erst soe dat de voirs(creven) henric en(de) zijn wijff alleene/
inde voirs(creven) goede gegoedt en(de) geerft zijn So hebbe(n) zij nochtan
//
gekint en(de) gelijt dat na de doot des voirs(creven) henr(icx) eveloge de voirs(creven)/
jan en(de) wout(er) en(de) jan met hen in de voirs(creven) goede gelij alsdan onv(er)cocht/
zijnde na de(n) lantrechte gericht sele(n) zijn en(de) die samentlijc deylen En(de)/
marie eveloge zuster der voirs(creven) zuste(re)n en(de) brueders heeft geconsenteert/
dit algader aldus te gescrive en(de) voirt gelooft de voirs(creven) guedinge/
vast gestentich en(de) va(n) weerde(n) te houde(n) tot ewige(n) dage(n) dair zij bij/
consente der voirs(creven) p(er)sone jaerlijcx hebbe(n) en(de) heffen sal sonder meer/
oft voird(er) inde voirs(creven) goede te deylen alsulken vijf peters alse zij/
heeft tot huere(n) live met scep(enen) br(ieve) van loeven(en) vander dat(um) sept(embris) ult(ima)/
anno lvi na inhoude(n) der selver brieve en(de) des sal de selve marie on/
gehouden blive(n) vande(n) voirs(creven) hue(re)n vad(er) te houdene It(em) en(de) is ond(er)sproke(n)/
waert dat de voirs(creven) p(er)sone de(n) voirs(creven) gorde de navolgende sesse rijd(er)s/
niet en betaelde(n) te zijnre manisse en(de) oec niet en loste(n) aen felix de hont/
vanden veetolle dair hij voir gesproken heeft voir de(n) voirs(creven) henricke/
eveloge dat dese guedinge van gheenre weerden zijn en sal maer te/
nieute zijn ende va(n) onweerde(n) blive(n) cor(am) eisd(em)
Contributorsfernand BERTRAND
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-08 by Greet Stevens