SAL7351, Act: V°144.1 (326 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act

Transcription

2017-01-26 by fernand BERTRAND
Item vrancke van rode geheten de raymake(re) die geleit is totten/
goeden vran jans pasteel en(de) dair na vanden selven goeden/
op ghister(re)n [leveringe] ontfangen heeft heeft hem opden dach van hede(n)/
jegen den selven janne en(de) alle ande(re)n te rechte gep(rese)nteert/
cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dec(embris) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-19 by Sabrina Keyaerts