SAL7352, Act: R°133.3 (283 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°133.3  
Act
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-09-29 by kristiaan magnus
It(em) walterus vanden driessche et arnoldus de papevelt scabini de/
libbeke in p(rese)ncia testabant(ur) exp(re)sse se int(er)f(uisse) ubi villic(us) de libbeke de man(da)[to]/
adduxit will(el)mu(m) smet ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) godefridi/
quond(am) de lare apud libbeke et in (con)f(inio) ibid(em) sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curt(ibus)/
t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis ce(n)su t(re)ce(n)sa red(iti)[b(us)] et suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) p(ro) c(er)t(is)/
recog(nitionibus) et p(ro)missionib(us) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor seq(ui)t(ur)/
in hec verba Cont zij allen lieden dat gort vanden lare woenen(de) te/
pellenberch in yegenwordich(eit) der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft genome(n)/
van wille(m)me de smet van pellenberch een deel vand(er) thiender sproofs/
van loven(en) te pellenberch gelegen Te weten soe verre dat die belegen/
es opt boevenhofvelt met den beempde dair aen liggen(de) tot der beken/
noch op een velt geheten broekervelt gaende aende beke vors(creven) en(de)/
op velt gehete(n) deertbruggervelt commen(de) aent vors(creven) broekervelt Item/
noch op een velt geheten spapen velt gelegen dair neve(n) Item op/
tvelt geheten dlairvelt Item noch op een bloc lants toebehoe(re)nde lodewijcke/
vande(n) meersberge gelege(n) aen sprooft van gempe Item noch heeft de selve gort/
genome(n) als bove(n) alle de cleyne thiende den selve(n) prooft toebehoe(re)nde gelic die valle(n)/
sal en(de) gelege(n) is va(n) ae(n) des vors(creven) lod(ewijcx) bloc t(er) laerstraten wert en(de) also vort tot d(er) herstrate(n)/
en(de) also vervolgen(de) tot aenden corttenberch gaende tot d(er) witte vruwen [hove] va(n) loven(en)/
en(de) also vorts tot der beken en(de) lod(ewijcx) goede vand(en) m(er)sberge gelijc ka(tlij)[ne] va(n)d(en)hove die/
hier voirmaels gehoud(en) heeft Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) s(int) jansmesse lestled(en) eene(n)/
termijn van vi jae(re)n lanc v(er)volgen(de) Elx jaers om v mudde(n) rox en(de) v mudde(n) even(en)/
elx grains goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) lov(en) ts(int) andries messe apostels te bet(alen) en(de) te/
loven(en) te leve(re)n ind(er) herb(er)ge(n) des vors(creven) proofst q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Hier wae(re)n ov(er) ja(n) de witte/
sone wile(n) vranx en(de) everart va(n) wynge scep(enen) te lov(en) Gedae(n) int jair ons [he(re)n] xiiii[c]/
xlviii ap(ri)lis viii que(m)admo(dum) et h(ab)uit querelas cum hec q(uo)d faciunt pryke(re) col(onia)/
ja(nuarii) iii
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts