SAL7352, Act: R°32.6 (84 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°32.6  
Act

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) oudry le bisse porte(re) in deen zijde en(de) m(ar)tin philippe va(n) wege(n)/
jans huwet dien hij gelooft heeft te v(er)vange(n) in dande(re) hebbe(n)/
dach genome(n) va(n) hede(n) ov(er) xiiii nachte(n) om dat de selve oudry alsdan/
sal rekene(n) vande(n) yerste(n) coepe d(er) goede(n) des voirs(creven) jan huwelet ende/
die rekeni(n)ge gedaen en(de) wed(er)leecht sal de stad t(er)minere(n) des zij/
va(n) rechts wege(n) bevinde(n) sal d(aer) toe behoire(n) Cor(am) burg(imagistr)[is] et aliis de/
(con)silio ip(s)o die sabb(at)i xxvi augusti
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts