SAL7352, Act: R°96.1 (213 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°96.1  
Act

Transcription

2015-08-24 by kristiaan magnus
It(em) het es overdrage(n) en(de) geappointeert tusscen he(re)n janne vand(er) mee(re)n/
prieste(re) in deen sijde en(de) janne dyene(re) he(re)n philips he(re) va(n) gry(m)berge(n) t(er)/
ande(re) die beyde geleit sijn met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en) tot de(n) goede(n)/
pauwels roosen dat de selve goede selen blive(n) gesequestreert en(de)/
in state t(er) plaetse(n) d(aer) die nu sijn tot den eynde vande(n) rechte Wa(n)t/
p(ar)tie(n) vand(en) selve(n) goede(n) dach hebbe(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
op in dijssendage naistcomen(de) te mistide P(rese)nte couckeroul burg(imagistr)[o] dec(embris)/
s(e)c(un)da(m)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts