SAL7352, Act: V°20.1 (50 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°20.1  
Act

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Item want cornelis en(de) jouffruwe jehanne van berghen kynde(re) willems/
wilen van berghen gevo(n)nist hebben voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
zeke(re) scepen(en) brieve van loven(en) sprekende van xx ryns guld(en) erflic/
te kersmesse te betalen aen en(de) op de goede hier na bescreven Te weten(e)/
inden yersten [op] ii boender iii vierdel en(de) xix roeden lants beemps geheten de/
recke opde ulake buyten der porten opde dile tusschen henr(icken) boxhoe(re)n en(de) janne/
vander heyden Item aen en(de) op een dachmale en(de) xxxv roeden lants gelege(n)/
opde quadehage opden bruesselschenwech tusschen den vors(creven) henr(icken) en(de) den heylig(er)/
gheest van loven(en) Item op i boender en(de) xxv roeden lants gelegen achter/
ter banc tusschen pete(re)n de witte en(de) henr(icken) absoloens It(em) op een/
dach(mael) ende twee roeden lants geleg(en) aldaer tussche(n) den voirs(creven) henr(icken) en(de)/
den heylegeest It(em) op (½) boend(er) en(de) xii roeden lants geleg(en) acht(er) de/
groeve tusschen den voirs(creven) henr(icken) en(de) gielis den rijke It(em) op (½)/
boend(er) en(de) ix roeden lants geleg(en) op boxpoel tusschen de(n)/
voirs(creven) henr(icken) It(em) op i(½) dach(mael) en(de) vi roeden lants geleg(en)/
aldair tusschen den voirs(creven) henr(icken) de swerte(re) It(em) op een vierdel/
en(de) xvii roede(n) wijngarts geleg(en) opde(n) roesselberch bijden/
vogelsanck tusschen de(n) voirs(creven) henr(icken) boxhoren en(de) gielis zauwe/
It(em) op xvi roeden wijngarts geleg(en) opde cortegroeve/
tusschen henr(icken) boxhoren en(de) jan van e(re)nboudeghe(m) It(em) op een/
hof geleg(en) inde p(ro)chie va(n) berthe(m) in huysen hoven wynnen(de)/
lande beemde(n) eeusele(n) wate(re)n vivers chijsen rinten erfpachte(n)/
en(de) allen hue(re)n toebehoirte(n) geleg(en) aldair in div(er)se stucken/
Soe es Ende de voirs(creven) cornelis en(de) jouffr(ouwe) johanne janne busscop/
voer meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) gemechticht heeft o(m) dexecutie/
van desen te vervolgen nae dat hij yerst tvo(n)nisse nae behoirlike/
manisse en(de) vo(n)nisse gehadt heeft Soe es de selve wout(er) [jan] met/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) getogen opde voirs(creven) pande daer op/
niet te panden en was alsoe dat midts gebreke va(n) dien de/
voirs(creven) goede den voirs(creven) wo janne tot name en(de) behoef der/
voirs(creven) ii p(er)soene voer zijn acht(er)stel der voirs(creven) rinten met coste/
en(de) come(re) daer op geloepen in handen gesedt Cor(am) witte/
prijke(re) aug(usti) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts