SAL7352, Act: V°233.2 (490 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°233.2  
Act

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
It(em) felix de hont rintmeest(er) ons gened(ichs) he(re)n in zijnre stad va(n)/
loeven(e) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hij wale en(de) wettelic/
v(er)nuecht is ende betaelt va(n) wege(n) ons gened(ichs) he(re)n voirs(creven) va(n) roelof/
roelofs als tolne(r) des selfs ons gened(ichs) he(re)n vande(n) tolle vand(er) tolcame(re)n/
va(n) loeven(e) va(n) hofstaden en(de) va(n) calfvoert met hue(re)n toebehoirte(n) Also/
v(er)re onsen voirs(creven) gened(igen) hee(re) aende(n) voirs(creven) roelove na inhoude(n) d(er) brieve/
vander verpechtingen die de voirs(creven) roelof d(aer) af vande(n) selve(n) onse(n) gened(igen)/
hee(re) heeft tot de(n) t(er)mijne va(n) halfm(er)te lestleden incluys als voir iiii jaer/
en(de) drie vierdel jaers tijts zijnre pechtinge(n) gevalle(n) en(de) v(er)schene(n) mach/
zijn En(de) schelt de voirs(creven) rintmeester de(n) voirs(creven) roelof volcomel(ic) quite/
vande(n) voirs(creven) voirleden(en) tide en(de) alle(n) voirgaen(de) t(er)mijne(n) P(ro)mitt(ens) war(andizare)/
witte lye(ming)[en] ap(ri)lis xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-09-14 by Sabrina Keyaerts