SAL7354, Act: R°280.3 (622 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°280.3  
Act
Date: 1461-04-01

Transcription

2015-01-07 by kristiaan magnus
Item den dach die op heden diende voir den raide vand(er) stat tusschen stasse/
van hosdain ter eender zijden en(de) robberde trippart in dande(re) hebben/
jannes de ruyssche hem vermechtende voir den vors(creven) stas en(de) de vors(creven)/
robbert samentlic v(er)stelt tot van heden in xiiii nachten naestcomende/
te mistide om dien als dan te dienen gelijc hij op heden gedaen zoude/
hebben Totten welcken de vors(creven) jannes renu(n)cie(re)nde d(er) vrijh(eit) (et)c(etera)/
gelooft heeft den vors(creven) stasse te vervane Met vorweerden dat de/
voirs(creven) stas noch nietmant van zijnen weghen den vors(creven) robberde/
drie dage voir noch drie dage na den vors(creven) v(er)stelden dach/
moyen noch lasten en sullen metten gerichte van luydic Cor(am) cockr(oul)/
burgim(a)g(ist)ro ap(ri)lis p(ri)ma/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-09-04 by Kristiaan Magnus