SAL7354, Act: R°338.1 (732 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°338.1  
Act
Date: 1461-06-07

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Item henric busscop jans sone woenen(de) te rode gegoet sijnde van/
arnde bokel voir hoff en(de) hee(re) in zeker goede dair gort hanckart/
toe geleit is gelegen te rode Van welcken goeden de selve/
henric bekint na begrijp sijnd(er) coepmanscap sculdich te wesen en(de)/
onder te hebben viii rijders Es bevolen bij beide den burg(er)meest(er)s/
vand(er) stat van loven(e) dat hij tselve ghelt nieman(t) over en gheve/
de vors(creven) gort ter eend(er) en(de) de vors(creven) arnt bokel oft de ghene/
die recht inde voirs(creven) vercochte goede souden meynen te/
hebben ter ande(re) en sijn beslicht metter mynnen oft/
metten rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) oft voir/
den raide vand(er) stat Dwelc de selve henric alsoe voir/
de selve burg(er)meeste(re)n gelooft heeft te onderhouden cor(am)/
roelants cock(eroul) burgim(a)g(ist)ris junii v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-09-06 by Kristiaan Magnus