SAL7354, Act: V°208.1 (486 of 773)
Search Act
previous | next
Act V°208.1  
Act
Date: 1461-01-20

Transcription

2014-12-17 by kristiaan magnus
Want reyne(re) vand(en) broeke als geleid voir dueghdelic schout tot allen den goeden/
have en(de) erve goirds tollers opden dach van heden hadde doen bescriven en(de) dach/
doen den selve(n) goirde die hem ongebruyc dede aen alle de selve goede Tot/
welken dage de selve goird noch nyemant come(n) en es Soe hebben de he(re)n/
scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datmen den voirscr(even)/
geleidde(n) vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht vand(en) vors(creven) beleide also verre/
alst noch voir hen comen es Cor(am) o(mn)ib(us) scabinis de(m)pt(is) smachts lye(ming)[en] januarii/
xx/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-08-26 by Kristiaan Magnus