SAL7355, Act: R°1.2 (1 of 490)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.2  
Act
Date: 1461-06-23

Transcription

2017-04-19 by kristiaan magnus
Item jan amelrijcx scrijnmake(r) heeft geloift frederike baers van antw(er)pen/
vier rinsche gulden(de) te xx st(uvers) tstuc ende sesse stuv(er)s te bamisse naistcomen(de)/
te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met vorweerden oft de vors(creven) jan amelrijcx gebreckel(ijc)/
wae(re) inde vors(creven) betalinge en(de) de voirs(creven) frederic meer dan eene(n) dach nae/
den vors(creven) bamisse om dese schult moeste volghen dat dan de vors(creven) jan/
amelrix hem alle sijne costen dair af gelijc den p(rinc)palen opleggen sal/
cor(am) qui(n)tino couck(er)oul sca burg(imagistr)[o] junii xxiii post me(ri)diem
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-14 by Jos Jonckheer