SAL7355, Act: R°174.2-V°174.1 (354 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°174.2-V°174.1  
Act
Date: 1462-03-12

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
It(em) arnd van eycke sone wijlen jans jan ty(m)merman sone pet(er)s ty(m)m(er)ma(n)/
goird scrijnmake(r) sone wijlen goirts en(de) jan leeman sone jans alle/
woenen(de) te werchte(r) in p(rese)ncia hebben gehuert en(de) bekint dat zij gehuert/
hebben tegen den voirs(creven) beempt proefst twee eeussele den voirscr(even)/
goidshuyse toebehoiren(de) beyde geleg(en) inde voirs(creven) prochie van werchte(r)/
deen geheeten dned(er)ste nuweeeussel alsoe verre nijs laukens dat/
tot noch toe vand(en) vors(creven) goidshuyse gehoud(en) heeft en(de) dand(er) geheete(n)/
tcoeeeussel alsoe v(er)re dat jan vand(en) velde en(de) jan de bruyne tot noch
//
toe gehouden hebben en(de) niet voirde(r) Te houden en(de) te hebben/
van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc due(re)nde/
deen na dande(r) sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) Te/
weten tvoirs(creven) nuwe eeussel om en(de) voe(r) drienveertich crone(n)/
d(er) mu(n)ten sconi(n)cx van vranckr(ike) te xxiiii st(uvers) tstuc en(de) tvoirs(creven)/
coe eeussel om en(de) voe(r) achten(de)veertich gelike crone(n) ind(en) weerde(n)/
vors(creven) deen helicht d(aer) af te kersmisse en(de) dand(er) helicht ts(in)[t] jansmisse/
bap(tis)[te(n)] jairlix te betalen den voirs(creven) proefst des vors(creven) goidsh(uys)/
ten tide sijnde d(aer) af dierste betalinghe sijn sal vand(en) yerst(er)/
helicht vors(creven) te kersmisse naistcomen(de) en(de) vand(en) and(er) helicht te/
s(in)[t] jansmisse d(aer) naest volgen(de) en(de) alsoe voirt alle jae(re) half/
te kersmisse en(de) half ts(in)[t] jansmisse bap(tis)[te(n)] den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Met vorweerden dat de vors(creven) huerlinghe tvors(creven)/
ned(er)ste nuweeeussel hue(re)n vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden selen/
omgaens op halven vrede en(de) tvors(creven) coe eeussel gelic dat/
tot heer toe gehouden es geweest Es noch vorweerde dat/
dier voirs(creven) huerlinghe beide de vors(creven) eeussele ten lesten twee/
jae(re)n vand(en) uutgane uut huers vors(creven) t(er)mijns selen moete(n)/
begroest laten It(em) selen die vors(creven) huerlinghe die beken en(de)/
grechten om oft indie vors(creven) eeussele liggen(de) vaghen en(de) ruyme(n)/
gelic dat gewoenlic es geweest Ende alle dese vorweerd(en)/
It(em) elc heeft elc der vors(creven) huerlinghen den ande(re)n geloift vand(en)/
vie(re)ndeele d(er) vors(creven) so(m)men en(de) d(er) (con)dicien en(de) gelufte(n) bij hen gelic/
vors(creven) steet gedaen schadeloes te houden en(de) tontheffen cor(am)/
eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-07 by Jos Jonckheer