SAL7355, Act: R°86.3 (206 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°86.3  
Act
Date: 1461-11-20

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) deke(n) en(de) cap(it)le(n) [renu(n)c(iantes)] hebbe(n) de(n) voirs(creven) he(re)n janne marotton gelooft/
en(de) toegeseecht no(m)i(n)e q(uo) p(ri)us waert dat hij meer leende uutgave oft v(er)leyde/
dan zijn wettige rekeni(n)ge die hij gelooft heeft alt(oes) ad mo(nitionem) d(omi)nor(um) aut cap(itu)li/
met goed(er) bewijssenisse(n) va(n) zijne(n) ontfange te doene gedroege dat zij he(m)/
dat selen doen oprichte(n) also dat hijs te vrede(n) sal moege(n) zijn sond(er) argelist
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-28 by Jos Jonckheer