SAL7355, Act: R°94.2 (226 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°94.2  
Act
Date: 1461-11-28

Transcription

2019-08-16 by kristiaan magnus
It(em) goird de bubbele(re) poirte(r) die als poirte(r) van des(er) stad mett(er) stad brieve/
hadde doen dach doen janne de coste(re) van cortelke Welken dach op/
in dond(er)dage lestleden gedient soude hebben aldair de selve jan de/
coste(re) ten voirs(creven) dond(er)dage noch oic op hede(n) als ten v(er)streken(en) dage/
voir ooge(n) niet come(n) en es heeft hem op hede(n) te rechte gep(rese)nteert/
cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto kers(makere) no(vem)[br(is)] xxviii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-28 by Jos Jonckheer