SAL7355, Act: R°95.3-V°95.1 (229 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°95.3-V°95.1  
Act
Date: 1461-12-01

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
Item vanden gedinghe dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest/
es tusschen wille(m)me vanden berghe vorste(r) te corttenake in/
deen zijde ende reyne(re)n van papenbroec in dande(re) alse vanden/
ersete(r) die de vors(creven) willem te wercke gesedt hadde ende/
gebesicht inde quetsue(re)n die hij [van] den vors(creven) reyne(re)n en(de) ande(re)n/
zijnen medepleghe(re)n hadde ontfanghen Den welcken de selve willem/
versocht vanden vors(creven) reyne(re)n hem afgedaen te wordden want hij
//
hoopte dat recht en(de) bezunder na eender uutspraken hier af tusschen/
hen bij segghers voir scepen(en) van corttenake uutghesproken/
also behoerde te geschien Teghen dwelc de selve reyne(r)/
hem opponeerde ende meynde na recht ende bezunder/
nader voirs(creven) uutspraken dair inne also niet gehouden/
te zijne mair dat hij zoude gestaen met tghene/
des bij meesters cherurgijns bevonden zoude zijn dat/
inde aende voirs(creven) quetschue(re)n verdient soude zijn oft wesen/
des de voirs(creven) willem niet te vreden en was mair/
meynde want zijn cherurgijn versocht te hebben xii/
ryns guld(en) en(de) trecht dair af oic eensdeels geloopen/
was ende bijden segghers die questie gheheel geslicht/
na dat de vorscr(even) scepen(en) van corttenake gedragen hadden/
Soe hoopte hij zijnd(er) aenspraken te volcomen Was gewijst/
met desen worden na aensp(ra)ke en(de) verantwerden van beide/
den p(ar)tien en(de) oic thoenisse des voirs(creven) willems dat de/
vors(creven) reyne(r) gehouden zijn zoude den vors(creven) ersete(r) des/
voirs(creven) willems te cuelen P(rese)ntibus omnib(us) scabinis dec(embris)/
prima
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-28 by Jos Jonckheer