SAL7356, Act: R°175.3-V°175.1 (345 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°175.3-V°175.1  
Act
Date: 1463-03-07

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
It(em) gheert stroebant sone daneels stroebant in p(rese)ncia heeft geno/
men en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van joese absoloens sone wile(n)/
henricx thoff des selfs joes met zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) te voshe(m)/
te houde(n) te hebben ende te wynne(n) va(n) halfmeye int jaer xiiii[c]/
ende lx eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers d(air)enbi(n)ne(n)/
elcx jaers d(air)enbinne(n) om xx mudde(n) rocx goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
va(n) loeven(en) met wa(n)ne en(de) met vedere(n) wel bereyt en(de) om xviii gripe(n)/
te xl pl(acken) stuc te wete(n) tvoirs(creven) core(n) tsinte andriesmisse en(de) tvoirs(creven) ghelt/
te halfmeye te betale(n) de(n) voirs(creven) joese de(n) voirs(creven) dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne alle jare int voirs(creven) hoff leve(re)n/
sal xxxv mandelen walms om de huysinge vande(n) voirs(creven) hove/
d(air) mede te decke(n) en(de) soe wa(n)neer men ald(air) dect plect oft anders/
van oude(n) wercke werct so sal de voirs(creven) wynne den wercliede(n)/
den montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) jans de dachuere(n) betalen/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) op de
//
voirs(creven) goede sette(n) xxv levende pote(n) om de goede d(air) mede te bevrede(n)/
des sal de voirs(creven) wy(n)ne hebben allet droeghe hout It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle jare de voere ald(air) doen veghe(n) en(de) die also houde(n)/
op zijne(n) cost It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) betalen d(er) jouff(rouwe) van bourgeval en(de) de(n) honden van/
boutsvoirt sesse mol(evaten) evene(n) sond(er) afslach van des voirs(creven) is It(em)/
sal de wy(n)ne de voirs(creven) goede houde(n) wy(n)ne(n) en(de) w(er)ven de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) wel ende loflijc gelijc reengenote(n) bov(en) en(de) benede(n)/
en(de) die late(n) te(n) afsceyde(n) te wete(n) de(n) aert met wynt(er)coirne/
gelege(n) aende(n) berckene(n)bosch op iiii getidege vore(n) houden(de) vi boende(r)/
luttel min oft meer dlant te leenkens en(de) de steenpoel op iiii geti/
dige vore(n) uutgenome(n) ix dach(mael) op de(n) steenpoel voirs(creven) de welke hij late(n)/
sal besayt met wynt(er)coirne op iii getidege vore(n) dwelc tsame(n) houden(de)/
is omtrint drie boend(er) It(em) x boend(er) paulo bezayt met evene(n) op ii/
getidege vore(n) en(de) de brake eens o(m)megedaen oic omtrint tussce(n) x en(de)/
xi boend(er) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede jaerlijcx zijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn duerende wel en(de) loflijc bevrede(n) en(de) die alsoe late(n) te zijne(n)/
afscheyde(n) op zijne(n) cost en(de) allet stroe vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de)/
dat sal de voirs(creven) wy(n)ne int voirs(creven) hoff vuere(n) ald(air) ette(n) met zijne(n)/
beeste(n) te meste make(n) en(de) dat mest op tvoirs(creven) lant vuere(n) tslants/
meeste(n) p(ro)ffite It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne op dleste jaer/
va(n) zijne(n) voirs(creven) t(er)mijne dmest bynne(n) de(n) voirs(creven) hove zijnde tot/
half m(er)te toe op de voirs(creven) goede vuere(n) sal It(em) is vorwerde dat/
de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge vande(n) voirs(creven) goede(n) vand(er) und(er)st(er) rikele(n)/
nederw(er)t wel en(de) loflijc de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende houde(n) sal op/
zijne(n) cost ende alle dese vorwerde(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle jae(re) sculdich sijn een boend(er) te m(er)gele(n) couck(eroul) oud(erogghe) m(ar)cii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer