SAL7356, Act: R°189.2 (368 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act
Date: 1463-03-19

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item de vors(creven) jan van buetsele heeft bij ordinancien vanden rechte/
voir den raide vand(er) stat genomen opden eedt die hij lijflijck/
ten heyligen dair toe dede dat hij tvoirs(creven) vercoopen vander vors(creven)/
goeden des vors(creven) hectors niet gedaen en heeft geveynsdelijc/
noch om yemande te vercortten mair bloetelijc heeft hij de/
selve goede vercocht op hoghen met voirgaenden gebooden/
uut(er) macht vanden vors(creven) beleide om te vervallen ende te/
betalen alsulken ix r(ijnsche) guld(en) erflic aen jacope van ravescote/
als hij dair voir de vors(creven) jan met janne van ranshem janne/
van beringen janne de molde(re) en(de) wouter pauwels voir/
den vors(creven) hectoren borghe bleve(n) zijn met scepen(en) brieven van/
loven(en) gelijc die selve [brieve] uutwisen staen(de) den pe(n)ninc te [quiten met] xviii gelike(n)/
en(de) also es den selven janne van buetsele inden raide vand(er) stat/
georlooft tvors(creven) v(er)coepe(n) te doen Actum in pleno consilio m(ar)cii/
xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer