SAL7356, Act: R°51.2 (94 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1462-08-21

Transcription

2017-08-11 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) borghen hebben malcande(re)n geloift en(de) toegeseecht wairt/
tsake dat e(n)nich van hen in tiden toecomende mits der voirs(creven) borchtocht/
gepraempt wordde voirder dan sijn aendeel oft advena(n)t gedroege/
en(de) dat dat bijquame bij gebreke van e(n)nighen van hen dat die/
ghene die gepraemt ware dat gebreck sal moighen verhalen/
aen den ghenen die gebreckelic ware oft aen sijn goede cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-12 by Jos Jonckheer