SAL7356, Act: V°11.3,R°12.1 (19 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°11.3,R°12.1  
Act
Date: 1462-07-05

Transcription

2018-11-19 by myriam bols
Item vanden stote dat gheweest is tusschen den proofst vand(en)/
godshuyse van ts(er)toghen eylande bij ghempe in deen zijde ende/
henricke vander vonde(re)n geheten goly sone wilen jans in/
dande(re) alse van seke(re)n erfgoeden geleghen te houdert ende
//
dair omtrent dair af tvoirs(creven) godshuys zeke(re) scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) en(de) des dair aen cleeft vanden welcken oic de vors(creven)/
p(ar)tien in questien gestaen hebben voir de he(re)n en(de) cancell(ie)r/
en(de) raide ons liefs gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen te bruessel r(e)side(re)nde/
Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in/
segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n te weten(e) de vors(creven) proofst van/
des vors(creven) godshuys wegen in woute(re)n vync rentmeest(er) des/
edelen en(de) mogen(de) he(re)n van croye en(de) janne uuten hove/
geheten zedele(re) en(de) de vors(creven) henric in vrancken willem(air) burg(ermeester)/
en(de) vrancken van dyeve(n) rentmeest(er) d(er) stat van loven(en) Met/
condicien dat elc der voirs(creven) p(ar)tien zijnen eysch en(de) al zijn/
bescheit in gescrifte stellen en(de) overgheven sal bynnen viii/
daghen naestcomen(de) dair op de zeggers alle bescheit over/
gehadt en(de) verstaen hue(r) uutsprake doen zullen bynnen/
viii daghen dair na op dat zijs eenssijn en(de) oft zij/
niet en consten veraccorde(re)n zoe zullen zij tusschen dat/
en(de) des dijsendaeghs d(air) na nemen eenen overman het/
zijn scepen(en) van loven(en) om hue(re)n wijn oft ande(re)n dien den/
selven seggers gelieve(n) sal Promitt(entes) rat(um) en(de) oft p(ar)tien/
zegge(re)n gebraken dat zij altijt ande(re) in die stad gelike/
zullen mogen nemen cor(am) witte vync julii iii It(em) de voirs(creven) p(ar)tie(n) hebbe(n) dit (com)p(ro)mis uutgestelt en(de) v(er)lingt in alre vuege(n)/
alsoet steet tot bamisse naestcomen(de) cor(am) vyncke couck(eroul) jul(ii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-05 by Jos Jonckheer