SAL7356, Act: V°168.2 (329 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°168.2  
Act
Date: 1463-02-26

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Item henric de hollande(re) briede(r) woenen(de) inden ode(n)vade(r) in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat henric(us) vasont secretaris d(er)/
stat van lov(en) hem volcomentlijc vernueght en(de) betaelt heeft/
van allen [alsulken] kernen en(de) biere als de selve henricus totten/
daghe toe van heden ten huyse des vors(creven) henr(ix)/
hollands gehaelt mach hebben oft doen halen in t(en)niger/
manie(re)n Promitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) francone willem(air)/
burgim(a)g(ist)ro febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer