SAL7356, Act: V°235.1 (441 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°235.1  
Act
Date: 1463-06-13

Transcription

2020-05-05 by myriam bols
It(em) gielijs de refay ende lijsbeth sijn wijf docht(er) willems lijsbeth/
goirt lijsbeth sone des voirs(creven) willems ende swag(er) des voirs(creven) willems gielijs/
ymbrecht puttart sone wilen willems en(de) katlijne lijsbeth sijn/
wijf zuster des voirs(creven) bruede(re)n en(de) sust(ere)n te weten den voirs(creven) goirde/
yerst uut des voirs(creven) willems sijns vad(er)s brode met behoirliker/
manie(re)n gedaen in p(rese)ntia hebben geloift en(de) toegeseecht volco/
melic tonderhouden te voldoene en(de) tacht(er)volghen en(de) oic gelaudeert/
geratificeert ende geapprobeert alle die geluften saken vorweerd(en)/
ende (con)dicien gescreve(n) in den scepen(en) brieven van loeven(en) daer desen/
aengea(n)nexeert es die voir scepen(en) van loeven(en) bij wille(m)me lijsbeth/
yve yveten billen sijnen wive vader en(de) moeder d(er) voirs(creven) gelovers/
he(re)n henrike prieste(r) janne en(de) reyne(re)n geheeten henrot gebruede(re)n/
wettighe kynde(re) der voirs(creven) yveten die zij hadden van henrike henrot/
hue(re)n yersten man collijne franckart ende heilwijghe henrot sijne(n)/
wive wettige docht(er) der voirs(creven) yveten vand(en) yersten bedde geloift/
ende gevorw(er)t wae(re)n den xv[te(n)] dach van nove(m)ber lestled(en) in alle/
d(er) vuegen forme(n) en(de) manie(re)n als den principalen brief begrijpt/
cor(am) witte coucker(oul) junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer