SAL7358, Act: R°113.3 (233 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°113.3  
Act
Date: 1464-12-17
LanguageNederlands

Transcription

2018-01-16 by Dominique Van Daele
It(em) huighe van udekem ond(er)meye(r) te loeven(en) heeft volcomelijc/
uut machte va(n) zeke(re)n bevele den meye(r) va(n) loeven(en) en(de) hem onlanx/
gecome(n) va(n) wege(n) ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)toge(n) alle de [haeflike] goede dieme(n)/
bevonde(n) heeft bij seke(re)n inve(n)tar(is) d(aer) af gemaect [inde(n) huyse meest(ere)n jans stockelpot] en(de) zijne(n) ande(re)n/
erfgoede(n) niet spirituel zijnde gemechticht andriese de(n) nausnyde(re)/
laur(eys) va(n) wynge en(de) henr(ic) van buetschore ant die die selve/
goede voir scepen(en) van loeven(en) onlanx lede(n) v(er)borcht hebbe(n) [met andr(iese) de nausnyd(ere)] om/
die te v(er)coepe(n) te(n) hoochste(n) te bringe(n) en(de) d(aer) af janne va(n) coude(n)b(er)ge/
v(er)nuecht ende betaelt te werde(n) oft ande(re) actie d(aer) toe hebbende/
van alle(n) alsulke(n) schout als me(n) bevinden sal dat meest(er) jan/
stockelpot doctoir in medecine(n) te [voirs(creven) janne] hemw(er)t gehoude(n) mach zijn en(de)/
[alle costen van she(re) wege(n) ende anders] en(de) soe wes dair oevere(n) sal dat dat gheheelijc en(de) al blive(n)/
sal in sricht(er)s hande(n) alsoe die nu zijn En(de) de voirs(creven) gemechtichde/
hebbe(n) gelooft ind(ivisim) t(er) manisse(n) vande(n) meyere oft zijne(n) lieuxten(ant) van huerre/
hanteringe(n) goede en(de) wettige rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene cora(m)/
col(onia) nausnyde(re) dec(embris) xvii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-06-13 by Agata Dierick