SAL7358, Act: R°176.1 (370 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°176.1  
Act
Date: 1465-03-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-25 by Dominique Van Daele
It(em) lijsbeth eveloeghs weduwe henrix wijlen zwaus ende goird heyme/
sone wijlen goirts dien hij hadde voirmaels vander voirs(creven) lijsbetten te/
voe(re)n uut sijnder moeder broede in behoirlijker manie(re)n gedaen met wille/
en(de) bijweesen jans van oppendorp als een vanden maghen des voirs(creven)/
goerts des soens van zijns vaders weghen affirme(re)nde dit gesciet/
te sijne om den meesten orboe(r) ende p(ro)fijt vanden selven in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijt openbairlijc dat de voirs(creven) wilen henric/
zwaus die he(re)n jans en(de) jacops uute(n) lyemi(n)ghen gebrued(ere)n ridde(re)n/
rintmeest(er) was in sijne(n) leven(en) en(de) tot hij aflivich wart den selve(n)/
he(re)n uut saken van dien zeke(re) so(m)men sculdich en(de) tacht(er) es bleven/
Ende om dat die aende gereede goede en(de) have acht(er) den zelven/
wilen henricke gebleven qualic te v(er)reycken en(de) te verhalen/
soude wesen Soe hebben in besorghe der vors(creven) gebruede(re)n geloift/
de voirs(creven) weduwe ende hue(r) sone indivisim dat sij ter maniss(en)/
der selver gebruede(re)n aut alte(ri)[(us)] tallen tiden als zijs versocht zelen/
wesen en(de) tallen hoven en(de) plaetsen daer dat dyenen oft behoeven/
mochte daer toe hant ende mont selen leenen dat bij v(er)coepe/
vanden omberuerlijken goeden achter den selven wilen henricke/
zwaus hue(re)n man en(de) stiefvader gebleven het sijn leene eygen/
oft erve alle de selve wettighe sculden den selve(n) he(re)n ende/
gebruede(re)n v(er)nuecht ende betaelt selen werdden en(de) sal de vors(creven)/
moeder inden guedinghen en(de) vestich(eit) die vand(en) vors(creven) v(er)coepen/
gescien selen geloven dwettich kint dat zij vand(en) vors(creven) henrike/
behouden heeft ende onder zijn mu(n)dige daige es te vervange(n)/
alst tsijnen daige comen is dat alle de selve guedinghen ende/
vesticheid(en) mede doen sal Behoudelijc dat ten ynde van desen/
vanden selven sculden en(de) tachterheid(en) rekeni(n)ghe gescien sal den/
gheve(n) en(de) alsoe dat behoirt Ende hier op heeft de vors(creven) her jacop/
der voirs(creven) weduwen geloift dat hij der selver weduwen mette(n)/
testamente dat de vors(creven) wilen henric gemaict heeft gheen/
hynder doen en sal cor(am) couck(eroul) nausnyde(re) m(ar)tii x ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick