SAL7358, Act: R°177.1 (373 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°177.1  
Act
Date: 1465-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-14 by Dominique Van Daele
It(em) mathijs keye sone wilen mathijs woenen(de) te ned(er)ijssche [ywan(us) va(n) ophe(m) en(de) willem coesmans] in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft teghen den p(ro)cur(eur) der/
he(re)n van corby de grote thiende der selver he(re)n geleg(en) inde p(ro)chie/
vander ned(er)ijssche metter thienschue(re)n aldair gelijc en(de) alsoe verre/
weyn van ophem die vand(en) selve(n) he(re)n met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en)/
gehouden heeft Te houden [en(de)] te hebben van sint jansmisse bap(tis)[te(n)]/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc due(re)nde deen/
na dande(r) staphants sond(er) middel volgen(de) Elx jairs d(aer)enby(n)ne(n)/
o(m)me ende voe(r) vijftich mudde(n) rocx en(de) vijftich mudde(n) even(en) elx/
grains goet en(de) payabel mate va(n) loven(en) wel bereyt met/
wa(n)ne en(de) vede(re)n wael bereyt alsulx als vand(en) th selver thiend(en)/
jairlix comen sal alle jae(re) te kersmisse te betalen en(de) te loven(en) den/
he(re)n van corby hue(re)n p(ro)cur(eur) janne vand(er) eyken oft and(ere)n des gemech/
ticht sijnde inde herberghe van corby oft elde(r) bynne(n) d(er) selver stad/
eenen solde(r) hoghe te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et)/
ass(ecutu)[m] met vorweerd(en) inden su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i mathie ywan(us) de/
opphem et will(el)m(us) coesmans ambo (com)mor(ans) apud ned(er)ijssche p(re)dictu(m)/
Et p(rimus)
[no(n) q(uod) su(n)t q(uere)les] abs(oloens) nausnyd(ere) m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick