SAL7358, Act: R°177.2-V°177.1 (374 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°177.2-V°177.1  
Act
Date: 1465-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-14 by Dominique Van Daele
It(em) jacop van ackendonc sone wijlen joes woenen(de) te wespelair in/
ende arnd mychiels sone wijlen henrix woenen(de) ter bueken inde/
p(ro)chie van berthe(m) in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij ge/
nome(n) hebben tegen den p(ro)cur(eur) der he(re)n van corby de thiende/
der selver he(re)n ter bueken vors(creven) geleg(en) alsoe v die meest(er) jan/
osto(n)is vand(en) selve(n) he(re)n gehoud(en) heeft Te houde(n) [en(de)] te hebben/
van s(in)[t] jansmisse bap(tis)[te(n)] naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n/
lanc due(re)nde deen na dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jairs/
d(aer)enbynne(n) o(m)me ende voe(r) thien rinsche guld(en) te xx st(uvers) tstuc
//
alle jae(re) te paesschen te betalen ende te leve(re)n den he(re)n van corby/
hue(re)n p(ro)cur(eur) janne vand(er) eyken oft and(ere)n d(aer) toe geco(m)mitteert/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick